Serwis prasowy / Press Release

press.nencki.gov.pl

Serwis prasowy / Press Release - press.nencki.gov.pl

Nencki120221b_fot02

Original size: 364 × 503 in Rusza program badań nad intrygującymi organellami
Nencki120221b_fot02

Research on protozoan called Tetrahymena thermophila helps battling human diseases resulting from disordered functioning of the cilia. Image made with the use of confocal microscope in the Nencki Institute of Experimental Biology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. (Source: Nencki Institute)

Badania pierwotniaka Tetrahymena thermophila ułatwią walkę z chorobami człowieka powstającymi wskutek zaburzeń pracy rzęsek. Zdjęcie wykonane za pomocą mikroskopu konfokalnego w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w Warszawie. (Źródło: Instytut Nenckiego)

21 lutego 2012 at 09:15