Serwis prasowy / Press Release

press.nencki.gov.pl

Serwis prasowy / Press Release - press.nencki.gov.pl

Nencki130926b_fot01

Original size: 3636 × 2634 in
Nencki130926b_fot01

Research group from the Nencki Institute of Experimental Biology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw developed a method for transforming malignant gliomas – expansive brain tumours into benign forms. (Source: Nencki Institute, Grzegorz Krzyżewski)

Naukowcy z Instytutu Biologii Doœświadczalnej Polskiej Akademii Nauki im. M. Nenckiego w Warszawie opracowali metodę przekształcania złośœliwych glejaków ekspansywnych nowotworów mózgu –w formy łagodne. (Źródło: Instytut Nenckiego, Grzegorz Krzyżewski)

26 września 2013 at 09:31