Serwis prasowy / Press Release

press.nencki.gov.pl

Serwis prasowy / Press Release - press.nencki.gov.pl

Instytut Nenckiego wyróżniony za wkład w rozwój Mazowsza

Działalność naukowa Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego oraz jego wkład w rozwój cywilizacyjny regionu zostały zauważone i docenione przez samorząd Mazowsza. Podczas dzisiejszej uroczystości Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, wyróżnił Instytut Nenckiego medalem pamiątkowym Pro Masovia.

 

Badania podstawowe z zakresu biologii mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego. Bez głębokiego zrozumienia procesów zachodzących w komórkach, tkankach, i organizmach nie można myśleć ani o dobrej nauce, ani o efektywnych metodach walki z chorobami. Wieloletni wkład Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w rozwój nauk biologicznych, skutkujący ciągłym podnoszeniem poziomu życia mieszkańców regionu, został uhonorowany przez samorząd Mazowsza. W imieniu marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, dyrektor Departamentu Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Ewa Łagodzińska wręczyła medal Pro Masovia dyrektorowi Instytutu, prof. dr. hab. Adamowi Szewczykowi.

 

„Państwa Instytut może się poszczycić długą tradycją, ciekawą historią oraz niezwykle bogatym dorobkiem (…) i jest dziś jedyną placówką naukową w kraju, w której badania w dziedzinie neurobiologii prowadzi się na wszystkich poziomach: od molekularnego do systemowego. Rangę Instytutu (…) potwierdza jego znakomity dorobek naukowy, imponująca liczba publikacji (…) oraz wielka aktywność i skuteczność w pozyskiwaniu grantów (…), a także współpraca z szeregiem wiodących ośrodków naukowych na świecie”, napisał w liście gratulacyjnym marszałek Struzik.

 

Medal Pamiątkowy Pro Masovia to wyróżnienie okolicznościowe, nadawane przez marszałka województwa mazowieckiego od 2006 roku. Medal otrzymują osoby fizyczne i prawne, organizacje oraz instytucje, które całokształtem swej działalności zawodowej, społecznej, publicznej i realizacją własnych zadań wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

 

„Nasza działalność skupia się wokół badań podstawowych oraz nowych metod terapii chorób cywilizacyjnych. Prace tego typu wymagają interdyscyplinarności i ścisłej współpracy z licznymi ośrodkami polskimi i zagranicznymi, co w wymierny sposób wpływa na wzrost konkurencyjności regionu. Dalekosiężnym efektem badań w Instytucie Nenckiego są innowacyjne metody diagnostyczne i terapeutyczne wdrażane do medycyny. Cieszymy się, że ten wieloletni wysiłek został zauważony i doceniony przez władze Mazowsza”, stwierdził prof. Szewczyk.

 

Instytut Nenckiego rozpoczął działalność w 1918 roku. Dziś jest jednym z największych nieuniwersyteckich centrów badań biologicznych w Polsce. Prowadzi interdyscyplinarne badania z zakresu neurobiologii, neurofizjologii, biologii i biochemii komórkowej oraz biologii molekularnej. Jest jedyną placówką naukową w kraju realizującą badania w dziedzinie neurobiologii na wszystkich poziomach: od molekularnego po systemowy.

 

Naukowcy z Instytutu Nenckiego prowadzą projekty badawcze związane z ochroną zdrowia i poprawą jakości życia społeczeństwa. Powstają tu nowe metody diagnozowania i leczenia nowotworów, cukrzycy, otyłości, osteoporozy, zaburzeń funkcjonowania układu odpornościowego, chorób układu krążenia, neurodegeneracyjnych i wieku starczego. Ważnymi kierunkami badań są poszukiwania efektywnych sposobów rehabilitacji osób po udarze mózgu oraz skutecznych metod walki z lekoopornością bakterii na antybiotyki.

 

Instytut Nenckiego współpracuje – w ramach ponad 100 projektów badawczych – z instytucjami naukowymi z 25 państw świata. Ponad stu naukowców Instytutu, działających w 37 pracowniach naukowych, realizuje obecnie przeszło 150 grantów krajowych i europejskich, w tym 12 grantów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, 15 grantów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz 108 grantów Narodowego Centrum Nauki.

 

Instytut Nenckiego współuczestniczy w tworzeniu na Kampusie Ochota najbardziej zaawansowanego ośrodka badań biomedycznych w kraju: Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT). W związku z budową CePT w Instytucie uruchomiono pięć nowoczesnych, ogólnodostępnych pracowni badawczo-usługowych Centrum Neurobiologii. Rozszerzyły one dotychczasową listę pracowni badawczo-usługowych, wśród których znajdują się m.in. pracownie Obrazowania Mózgu, Modeli Zwierzęcych oraz Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych. Kierownikami tych laboratoriów zostali liderzy naukowi wybrani w otwartych konkursach ocenianych przez Międzynarodową Radę Doradczą. Za wysokie standardy stosowanych procedur zatrudnienia Instytut Nenckiego, jako pierwsza jednostka badawcza w Polsce, uzyskał od Komisji Europejskiej wyróżnienie HR Excellence in Research. Instytut jest także partnerem Mazowieckiego Klastra BioTechMed, koncentrującego się na badawczych obszarach biotechnologii, medycyny, bioinżynierii i farmacji.

 

„Staramy się tworzyć powiązania między naszym instytutem i innymi instytutami Biocentrum Ochota a podmiotami gospodarczymi regionu. Liczymy, że będą one sprzyjały dalszemu wspólnemu rozwojowi zarówno Kampusu Ochota, jak i całego Mazowsza”, powiedział prof. Szewczyk.

 

Należy także podkreślić, że każdego roku Instytut Nenckiego nadaje kilkunastu naukowcom tytuły doktora nauk biologicznych. Osoby te są wysoko wykwalifikowanymi, cenionymi pracownikami, znajdującymi zatrudnienie w mazowieckich firmach związanych z farmaceutyką, diagnostyką medyczną czy kosmetyką. Doskonale sprawdzają się również jako pedagodzy i autorzy podręczników do nauki biologii w liceach, technikach i szkołach wyższych.

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, utworzony w 1918 roku, jest jednym z największych nieuniwersyteckich ośrodków badań biologicznych w Polsce. Do priorytetowych dziedzin podejmowanych w Instytucie należą: neurobiologia, neurofizjologia, biologia i biochemia komórkowa oraz biologia molekularna a realizowane prace często mają charakter interdyscyplinarny – w skalach złożoności od organizmów tkankowych przez organelle komórkowe do białek i genów. W Instytucie działają świetnie wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą pracownie i ogólnodostępne stanowiska badawcze. Instytut dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą i zmodernizowaną zwierzętarnią, pozwalającą na hodowlę zwierząt laboratoryjnych,

także transgenicznych, według najwyższych standardów. Poziom prac eksperymentalnych, publikacje i silne związki z nauką światową plasują Instytut wśród wiodących placówek biologicznych Europy.

 

 

 

KONTAKTY:

 

prof. dr hab. Adam Szewczyk

dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w Warszawie

tel. +48 22 5892207, +48 22 5892490

email: a.szewczyk@nencki.gov.pl

POWIĄZANE STRONY WWW:

 

http://www.mazovia.pl/nagrody-odznaczenia/pro-masovia/

Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego dotycząca Medalu Pamiątkowego Pro Masovia.

 

http://www.nencki.gov.pl/

Strona Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie.

 

http://press.nencki.gov.pl/

Serwis prasowy Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie.

 

 

 

MATERIAŁY GRAFICZNE:

 

Nencki131118b_fot01s.jpg                               

HR: http://press.nencki.gov.pl/wp-content/uploads/2013/11/Nencki131118b_fot01.jpg

Prof. dr hab. Adam Szewczyk, dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego, odbiera w imieniu Instytutu Medal Pamiątkowy Pro Masovia z rąk Ewy Łagodzińskiej, dyrektor Departamentu Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. (Źródło: Instytut Nenckiego)

 

Nencki131118a – Pro Masovia dla Instytutu Nenckiego

Category: press