Serwis prasowy / Press Release

press.nencki.gov.pl

Serwis prasowy / Press Release - press.nencki.gov.pl

Pierwsze wyniki naukowe z nowego Centrum Neurobiologii

Czy dzieci z dysleksją mają nieco inną budowę mózgu niż ich koleżanki i koledzy? Jakie reakcje chemiczne powodują, że układ odpornościowy zaczyna wspierać rozwój złośliwych nowotworów mózgu? Dlaczego niektóre zdarzenia tak trwale wpisują się w naszą pamięć? Naukowcy z nowo wybudowanego Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego potrafią już odpowiedzieć na te pytania.

 

Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego, oficjalnie oddane do użytku w połowie listopada minionego roku, może się już pochwalić pierwszymi wynikami i publikacjami naukowymi. Przeprowadzone badania dotyczyły m.in. dysleksji u dzieci, współodczuwania bólu, mechanizmów zapamiętywania, a także chemicznych ścieżek sygnałowych, służących złośliwym guzom mózgu do przeprogramowania komórek układu odpornościowego człowieka.

 

Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego (CNIN) jest częścią europejskiego projektu kluczowego CePT – budowy Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii. Koszt budowy CNIN wyniósł 52 miliony zł (15% wartości CePT). W ramach tej kwoty ok. 30 mln zł przeznaczono na zakup aparatury, a 15 mln zł na rozbudowę dwóch skrzydeł gmachu Instytutu. Budowa Centrum Neurobiologii pozwoliła Instytutowi Nenckiego objąć wiodącą rolę w prestiżowych projektach europejskich, takich jak EuroBioImaging z Mapy Drogowej Europejskiego Forum Strategicznego ds. Infrastruktur Badawczych ESFRI (European Strategy Forum for Research Infrastructures).

 

W Centrum Neurobiologii działa obecnie pięć laboratoriów o charakterze środowiskowym: Pracownia Neurobiologii Molekularnej, Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych, Pracownia Modeli Zwierzęcych, Pracownia Obrazowania Mózgu oraz Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie. Laboratoria dysponują najnowocześniejszą aparaturą badawczo-pomiarową, w tym skanerem rezonansu magnetycznego przeznaczonym – jako jedyny w kraju – wyłącznie do celów naukowych.

 

„Oficjalne otwarcie Centrum Neurobiologii odbyło się w połowie listopada. Uruchomienie tak ogromnego zespołu laboratoriów naukowych to jednak proces rozciągnięty w czasie, który zaczął się znacznie wcześniej. W rzeczywistości wielu naszych naukowców już poświęciło Centrum całe miesiące pracy. Tylko dlatego tak wcześnie możemy mówić o pierwszych wynikach naukowych”, podkreśla Marcin Ciuk, kierownik CNIN.

 

Z użyciem skanera rezonansu magnetycznego, w Centrum Neurobiologii są kontynuowane badania nad ustaleniem u dzieci z dysleksją związku między deficytem nazywania bądź uwagi a cechami anatomicznymi niektórych struktur mózgu, takich jak móżdżek i kora ciemieniowa. Wyniki wcześniejszych badań, właśnie opublikowane w czasopiśmie „Brain Structure & Function”, posłużą do opracowania lepszych metod diagnozy dysleksji, a w przyszłości zapewne pomogą opracować odpowiednie terapie.

 

W Centrum przeprowadzono już pełną analizę chemicznych ścieżek sygnałowych, za pomocą których złośliwe guzy mózgu przeprogramowują komórki ludzkiego układu odpornościowego i nakłaniają je do współpracy. Dzięki nowoczesnym metodom wielkoskalowym możliwe było przebadanie zmian w ekspresji nie pojedynczych genów, lecz wszystkich genów jednocześnie. Publikacja na ten temat ukazała się w prestiżowym czasopiśmie neurobiologicznym „Glia”.

 

Zakończono również prace związane z bazą danych o mechanizmach odczytywania informacji genetycznej (regulacji ekspresji genów) w skali całego genomu dla trzech gatunków: myszy, szczura i człowieka. Baza danych portalu genomicznego Instytutu Nenckiego (www.nencki-genomics.org) jest zintegrowana z innymi bazami naukowymi. Zawiera komplet danych oraz narzędzi informatycznych niezbędnych do poznania sposobu „odczytywania” każdego genu na podstawie sekwencji genu i wiedzy o sposobie jego regulacji w różnych komórkach. Opis tej unikalnej bazy danych zostal przedstawiony w prestiżowym czasopiśmie „Database”, wydawanym przez Oxford Press.

 

W Centrum Neurobiologii powstała też baza wystandaryzowanych zdjęć NAPS (Nencki Affective Picture System). Każdą z ponad 1350 fotografii, przedstawiających ludzi, zwierzęta, krajobrazy i przedmioty, poddano ocenie ponad 200 osób. Zebrane dane behawioralne pozwalają naukowcom przewidywać, czy dane zdjęcie będzie odbierane przez badanego jako pozytywne/negatywne, pobudzające/relaksujące itp. NAPS (naps.nencki.gov.pl) to pierwsza tego typu baza w Europie, dopasowana do specyfiki naszego kręgu kulturowego.

 

Baza NAPS jest już teraz używana do badań nad zapamiętywaniem. Pokazując ochotnikom fotografie z bazy i jednocześnie obserwując zmiany aktywności różnych ośrodków w mózgu, naukowcy z Centrum Neurobiologii są w stanie ocenić, czy badany będzie za kilka tygodni pamiętał dane zdjęcie, czy nie. Wyniki tych doświadczeń pomogą ustalić, dlaczego niektóre sytuacje tak skutecznie utrwalają się w pamięci. Dalekosiężnym celem badań jest zrozumienie, jak działają patologiczne mechanizmy pamięci i uwagi, odgrywające główną rolę m.in. w stresie pourazowym.

 

Oprócz prowadzenia badań naukowych, Centrum Neurobiologii będzie pomagać w tworzeniu przyjaznego i atrakcyjnego środowiska rozwoju dla najbardziej utalentowanych naukowców z Europy i świata, zajmujących się neurobiologią, biochemią i biologią molekularną.

 

„Zakres inwestycji związanych z Centrum Neurobiologii, najnowocześniejsza aparatura badawczo-pomiarowa, a przede wszystkim doskonała kadra naukowa – to nasze silne atuty. Liczymy, że dzięki ich połączeniu Instytut Nenckiego w ciągu dekady stanie się jednym z wiodących ośrodków badawczych w Europie”, mówi prof. dr hab. Adam Szewczyk, dyrektor Instytutu Nenckiego.

 

Projekt CePT, z budżetem ponad 388 mln zł, jest największym przedsięwzięciem o charakterze biomedycznym i biotechnologicznym w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach projektu, którego Instytut Nenckiego jest jednym z kilkunastu uczestników, w warszawskiej dzielnicy Ochota powstaje zespół powiązanych laboratoriów środowiskowych, integrujących działalność badawczą i wdrożeniową wielu instytucji naukowych. Laboratoria te umożliwią prowadzenie badań podstawowych i przedklinicznych na najwyższym poziomie europejskim w zakresie analizy strukturalnej i funkcjonalnej białek, fizyko-chemii i nanotechnologii biomateriałów, biotechnologii molekularnej, wspomagania technologii medycznych, patofizjologii i fizjologii, onkologii, genomiki, neurobiologii oraz chorób związanych ze starzeniem.

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, utworzony w 1918 roku, jest największym nieuniwersyteckim ośrodkiem badań biologicznych w Polsce. Do priorytetowych dziedzin podejmowanych w Instytucie należą: neurobiologia, neurofizjologia, biologia i biochemia komórkowa oraz biologia molekularna – w skalach złożoności od organizmów tkankowych przez organelle komórkowe do białek i genów. W Instytucie działa 31 laboratoriów, m.in. nowoczesnej Mikroskopii Konfokalnej, Cytometrii Przepływowej i Skaningowej, Mikroskopii Elektronowej, Testów Behawioralnych i Elektrofizjologii. Instytut dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą i zmodernizowaną zwierzętarnią, pozwalającą na hodowlę zwierząt laboratoryjnych, także transgenicznych, według najwyższych standardów. Poziom prac eksperymentalnych, publikacje i silne związki z nauką światową plasują Instytut wśród wiodących placówek biologicznych Europy.

 

 

KONTAKTY:

 

prof. dr hab. Adam Szewczyk

dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie.

tel. +48 22 5892207

email: a.szewczyk@nencki.gov.pl

 

mgr Marcin Ciuk

kierownik Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie.

tel. +48 22 5892562

email: m.ciuk@nencki.gov.pl

 POWIĄZANE STRONY WWW:

 

http://www.nencki.gov.pl/centrum-neurobiologii

Strona Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego.

 

http://www.nencki-genomics.org

Strona portalu genomicznego Instytutu Nenckiego.

 

http://naps.nencki.gov.pl

Strona bazy zdjęć NAPS (Nencki Affective Picture System).

 

http://www.eurobioimaging.eu

Strona europejskiego projektu EuroBioImaging.

 

http://www.nencki.gov.pl/

Strona Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie.

 

http://press.nencki.gov.pl/

Serwis prasowy Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie.

 

 

 

MATERIAŁY GRAFICZNE:

 

Nencki140121b_fot01s.jpg                               

HR: http://press.nencki.gov.pl/wp-content/uploads/2014/01/Nencki140121b_fot01.jpg

Jądro komórki HeLa z histonem łącznikowym H1 wyznakowanym białkiem wzmocnionej zielonej fluorescencji eGFP. Ruchliwość histonu pokazana w skali barw od czerwonego (najwyższa) poprzez zielony do fioletowego (najniższa). Mikroskopia konfokalna anizotropii stanu stacjonarnego, powiększenie 40x. (Źródło: Instytut Nenckiego)

 

Nencki140121b_fot02s.jpg                               

HR: http://press.nencki.gov.pl/wp-content/uploads/2014/01/Nencki140121b_fot02.jpg

Grupa komórek HeLa. Widoczne jądra komórkowe (niebieski), siateczka śródplazmatyczna (zielony) i autofagosomy (czerwony). Konfokalna mikroskopia fluorescencyjna, powiększenie 63x. (Źródło: Instytut Nenckiego)

 

Nencki140121b_fot03s.jpg                               

HR: http://press.nencki.gov.pl/wp-content/uploads/2014/01/Nencki140121b_fot03.jpg

Słodkowodna gąbka z rodzaju Spongilla. Widoczne elementy szkieletu (czerwony) i tkanki miękkie (zielony). Mikroskopia konfokalna światła odbitego, powiększenie 20x. Obraz otrzymany we współpracy z Uniwersytetem Śląskim. (Źródło: Instytut Nenckiego)

 

Nencki140121a – Centrum Neurobiologii

Category: press