Serwis prasowy / Press Release

press.nencki.gov.pl

Serwis prasowy / Press Release - press.nencki.gov.pl

BIO-IMAGINE zmienia obraz warszawskiej biologii

Nowe idee w badaniach nad komórkami, mózgiem i chorobami nowotworowymi, współpraca z wybitnymi naukowcami i najlepszymi instytucjami naukowymi świata, a także aparatura pozwalająca lepiej obrazować tkanki i komórki – to niektóre efekty dobiegającego końca europejskiego projektu BIO-IMAGINE, realizowanego w Instytucie Nenckiego w Warszawie.

 

Idee naukowe rozwijają się efektywnie tylko tam, gdzie panuje sprzyjająca im, kreatywna i otwarta atmosfera, gwarantująca swobodny przepływ wiedzy z udziałem najwybitniejszych specjalistów ze świata, a sama praca badawcza nie jest skrępowana ograniczeniami infraskruktualnymi. Stworzenie optymalnych warunków dla twórczej działalności naukowej było głównym zadaniem prestiżowego projektu europejskiego BIO-IMAGINE, realizowanego przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie.

 

„Gdy ponad trzy lata temu rozpoczynaliśmy projekt BIO-IMAGINE, celem było znaczące wzmocnienie naszego potencjału badawczego jako krajowego centrum kompetencji w dziedzinie biowizualizacji, a także poprawienie wizerunku Instytutu w Europie i na świecie. Zarówno w naszej ocenie, jak i w ocenie Międzynarodowej Rady Doradczej, zadanie udało się zrealizować wzorowo”, stwierdził prof. dr hab. Adam Szewczyk, dyrektor Instytutu Nenckiego i koordynator projektu.

 

Znaczącym wsparciem potencjału naukowego Instytutu Nenckiego, osiągniętym dzięki projektowi BIO-IMAGINE, było przyciągnięcie kilkunastu wysokiej klasy specjalistów znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju kariery naukowej. Po zakończeniu projektu i weryfikacji merytorycznej, dziewięcioro z nich znalazło zatrudnienie w Instytucie. Właściwe decyzje personalne pozwoliły Instytutowi rozwinąć dotychczasową tematykę badawczą i rozbudować współpracę z innymi ośrodkami. Świetnym przykładem jest tu konstruowanie superrozdzielczego mikroskopu optycznego, realizowana w kooperacji z grupą prof. Macieja Wojtkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

„Zorganizowaliśmy trzy duże konferencje międzynarodowe, na których prelegentami byli m.in. laureaci Nagrody Nobla. Przygotowaliśmy także trzy sympozja naukowe i dziewięć warsztatów z zakresu obrazowania mikroskopowego i cytometrii. W każdym z tych przedsięwzięć brało udział od kilkudziesięciu do kilkuset naukowców z kraju i świata”, wylicza Marta Rucińska, kierownik projektu BIO-IMAGINE w Instytucie Nenckiego.

 

W ramach twinningu – współpracy z wiodącymi instytucjami w danej dziedzinie – naukowcy z Instytutu Nenckiego mogli dzięki BIO-IMAGINE pogłębić wiedzę z zakresu badań nad oddziaływaniami między białkami, rolą przestrzennej struktury chromosomów w regulacji ekspresji genów, budową i funkcjonowaniem mitochondriów i rzęsek, kanałami jonowymi w komórkach, wieloma zagadnieniami z zakresu neurobiologii i obrazowaniem fMRI. Współpraca objęła instytucje naukowe z kilkunastu krajów, w tym tak znane jak niemiecki Max-Planck-Institut für Molekulare Zellbiologie und Genetik, francuskie Centre National de la Recherche Scientifique, czy brytyjski University of Cambridge.

 

W czasie realizacji projektu kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych specjalistów prowadziło warsztaty i seminaria dla naukowców, którzy już kierują firmami bądź zamierzają wkrótce je zakładać. Omawiano m.in. zagadnienia związane z innowacyjnością badań, budowaniem kreatywnych zespołów badawczych, rozwijaniem metod współpracy między nauką a biznesem w warunkach polskich i możliwościami jej pogłębiania. Tylko w czasie realizacji projektu nawiązano współpracę z sześcioma firmami. Obejmowała ona przedsięwzięcia z zakresu produkcji innowacyjnych kosmetyków, terapii antybakteryjnych i przeciwrakowych, a także leczenia nowotworów mózgu i wad wymowy.

 

Choć BIO-IMAGINE nie był projektem badawczym, zakupy nowoczesnej aparatury naukowej stanowiły jego ważną część. W Pracowni Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych Centrum Neurobiologii rozpoczął pracę nowoczesny mikroskop konfokalny spinning disc Zeiss/Yokogawa, umożliwiający m.in. obrazowanie szybkich procesów zachodzących w żywych komórkach. Z kolei w Pracowni Cytometrii przybył mikrokapilarny cytometr przepływowy Guava easyCyte 8HT. Aparatura zakupiona i zainstalowana w ramach projektu BIO-IMAGINE jest od wielu miesięcy intensywnie wykorzystywana w badaniach nad plastycznością mózgu, pamięcią długoterminową, chorobami Alzheimera i Parkinsona, poszukiwaniem terapii w chorobach nowotworowych i diagnostyce chorób śródbłonka. Oprócz naukowców Instytutu Nenckiego, dostęp do aparatury mają również grupy badawcze z innych ośrodków oraz zainteresowane podmioty zewnętrzne.

 

Dzięki środkom europejskim z projektu BIO-IMAGINE Instytut Nenckiego mógł znacznie aktywniej włączyć się w szereg działań związanych z popularyzacją nauki i kreowaniem jej wizerunku w społeczeństwie. Badacze współorganizowali m.in. tak znane imprezy popularnonaukowe jak Tydzień Mózgu, Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik oraz Warszawski Festiwal Nauki. Wielokrotnie organizowano dni otwarte dla uczniów, studentów i przyszłych doktorantów, przeprowadzono również warsztaty dla nauczycieli biologii – łącznie skorzystało z nich niemal 20 tys. osób. Starania w zakresie popularyzacji zostały docenione przez Polską Agencję Prasową, która w 2013 roku uhonorowała Instytut nagrodą w konkursie Popularyzator Nauki.

 

Projekt BIO-IMAGINE (BIO-IMAGing in research INnovation and Education) był finansowany w ramach programu szczegółowego „Możliwości” 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, utworzony w 1918 roku, jest największym nieuniwersyteckim ośrodkiem badań biologicznych w Polsce. Do priorytetowych dziedzin podejmowanych w Instytucie należą: neurobiologia, neurofizjologia, biologia i biochemia komórkowa oraz biologia molekularna – w skalach złożoności od organizmów tkankowych przez organelle komórkowe do białek i genów. W Instytucie działa 40 laboratoriów, m.in. nowoczesnej Mikroskopii Konfokalnej, Cytometrii Przepływowej i Skaningowej, Mikroskopii Elektronowej, Testów Behawioralnych i Elektrofizjologii. Instytut dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą i zmodernizowaną zwierzętarnią, pozwalającą na hodowlę zwierząt laboratoryjnych, także transgenicznych, według najwyższych standardów. Poziom prac eksperymentalnych, publikacje i silne związki z nauką światową plasują Instytut wśród wiodących placówek biologicznych Europy.

 

 

 

KONTAKTY:

 

prof. dr hab. Adam Szewczyk

koordynator projektu BIO-IMAGINE

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie

tel. +48 22 5892207

email: a.szewczyk@nencki.gov.pl

 

Marta Rucińska

kierownik projektu BIO-IMAGINE

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie

tel. +48 22 5892330

email: m.rucinska@nencki.gov.pl

 

POWIĄZANE STRONY WWW:

 

http://bioimagine.nencki.gov.pl/

Strona projektu BIO-IMAGINE.

 

http://www.nencki.gov.pl/

Strona Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie.

 

http://press.nencki.gov.pl/

Serwis prasowy Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie.

 

 

 

MATERIAŁY GRAFICZNE:

 

 

Nencki141217b_fot01s.jpg                               

HR: http://press.nencki.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/Nencki141217b_fot01.jpg

Europejski projekt BIO-IMAGINE wzmocnił potencjał badawczy Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie jako krajowego centrum kompetencji w dziedzinie bioobrazowania. Kolaż przedstawia zdjęcia komórek i tkanek wykonane za pomocą aparatury zakupionej w ramach projektu. (Źródło: Instytut Nenckiego)

 

Nencki141217b_fot02s.jpg                               

HR: http://press.nencki.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/Nencki141217b_fot02.jpg

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie. (Źródło: Anna Mirgos, Instytut Nenckiego)

 

Nencki141217a – BIO-IMAGINE zmienia obraz

Category: press