Serwis prasowy / Press Release

press.nencki.gov.pl

Serwis prasowy / Press Release - press.nencki.gov.pl

Instytut Nenckiego czeka na doktorantów z Europy

Wkrótce w Instytucie Nenckiego ruszy nabór do kolejnej edycji Międzynarodowych Studiów Doktoranckich, organizowanych dzięki grantowi prestiżowego europejskiego programu Marie Curie COFUND. Ponad 20 doktorantów, w tym z zagranicy, zyska szansę uczestniczenia w projektach badawczych z biologii i medycyny, realizowanych przez Instytut Nenckiego w ścisłej współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi świata.

 

Na początku maja Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie rozpocznie otwartą rekrutację do kolejnej edycji międzynarodowych studiów doktoranckich. Już za rok młodzi naukowcy z Polski i Europy będą mogli czynnie uczestniczyć w interdyscyplinarnych pracach 22 zespołów naukowych zajmujących się badaniem biologicznych przyczyn powstawania nowotworów, stanów zapalnych, zaburzeń metabolizmu komórkowego i chorób o podłożu neurologicznym. Studia, organizowane pod nazwą International Doctoral Programme in Biological Bases of Human Diseases (Międzynarodowe Studia Doktoranckie dotyczące Biologicznych Podstaw Chorób Człowieka), będą finansowane ze środków grantu Bio4Med (Biology for Medicine). Grant o wartości ponad 2,3 mln euro przyznano Instytutowi Nenckiego w ramach europejskiego programu Marie Curie COFUND perspektywy finansowej Horyzont 2020.

 

„Granty Marie Curie są niezwykle trudne do zdobycia. Spośród wszystkich polskich instytucji naukowych w tym roku ta sztuka udała się tylko nam i Narodowemu Centrum Nauki. Mało tego, nasz wniosek został przez Komisję Europejską oceniony jako wzorowy. Niewątpliwie na tak wysoką ocenę naszej aplikacji wpłynął m.in. fakt, że w 2013 roku Komisja Europejska przyznała Instytutowi, jako pierwszej jednostce badawczej w Polsce, prawo do posługiwania się znakiem HR Excellence in Research”, podkreśla prof. dr hab. Adam Szewczyk, dyrektor Instytutu Nenckiego.

 

Kandydatami na studia doktoranckie w Instytucie Nenckiego mogą być osoby na początkowym etapie kariery naukowej (do 4 lat po uzyskaniu tytułu magistra), które w ostatnich trzech latach spędziły w Polsce nie więcej niż 12 miesięcy. Studia otwierają przed nimi możliwość realizacji projektów naukowych w czołowych zespołach badawczych Instytutu Nenckiego. Zespoły te od lat ściśle współpracującą z partnerami z wiodących instytucji naukowych Unii Europejskiej, Szwajcarii, Japonii, Kanady, USA i Ukrainy.

 

„Zamierzamy pomóc młodym naukowcom w rozwoju kariery naukowej. Najlepszą drogą ku temu jest podniesienie ich kwalifikacji w zakresie biologii molekularnej, biochemii, biologii komórki, fizjologii, badań behawioralnych i bioinformatyki. Jednocześnie zależy nam na zacieśnieniu współpracy z dotychczasowymi partnerami zagranicznymi. Naszym dalekosiężnym celem jest przecież zwiększanie konkurencyjności polskiej nauki w Europie i na świecie”, mówi dr hab. Agnieszka Dobrzyń, prof. Instytutu Nenckiego i koordynator projektu Bio4Med.

 

Wśród tematów badawczych objętych programem studiów znajdują się takie zagadnienia jak poszukiwanie mechanizmów molekularnych wpływających na reakcje odpornościowe glejaka mózgu, identyfikowanie zaburzeń cyklu komórkowego umożliwiających wczesne wykrywanie choroby Alzheimera, badanie wpływu określonych białek na zachowanie osób uzależnionych od alkoholu czy analiza czynników wpływających na zaburzenia mechanizmów naprawy uszkodzeń łańcuchów DNA pojawiających się w trakcie rozwoju cukrzycy.

 

W ramach studiów doktoranckich w Instytucie Nenckiego młodzi naukowcy będą mieli do dyspozycji najnowocześniejszą aparaturę badawczo-pomiarową, m.in. jedyny w Polsce skaner rezonansu magnetycznego przeznaczony wyłącznie do celów naukowych oraz znakomicie wyposażoną pracownię mikroskopii świetlnej i elektronowej.

 

Poprzednia edycja międzynarodowych studiów doktoranckich w Instytucie Nenckiego, finansowana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu MPD, była realizowana w latach 2010-2014 i zakończyła się w grudniu zeszłego roku. Większość z 17 uczestniczących w niej doktorantów już otrzymała stopień doktora i kontynuuje swoją karierę naukową w ośrodkach badawczych w kraju i zagranicą.

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, utworzony w 1918 roku, jest największym nieuniwersyteckim ośrodkiem badań biologicznych w Polsce. Do priorytetowych dziedzin podejmowanych w Instytucie należą: neurobiologia, neurofizjologia, biologia i biochemia komórkowa oraz biologia molekularna – w skalach złożoności od organizmów tkankowych przez organelle komórkowe do białek i genów. W Instytucie działa 40 laboratoriów, m.in. nowoczesnej Mikroskopii Konfokalnej, Cytometrii Przepływowej i Skaningowej, Mikroskopii Elektronowej, Testów Behawioralnych i Elektrofizjologii. Instytut dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą i zmodernizowaną zwierzętarnią, pozwalającą na hodowlę zwierząt laboratoryjnych, także transgenicznych, według najwyższych standardów. Poziom prac eksperymentalnych, publikacje i silne związki z nauką światową plasują Instytut wśród wiodących placówek biologicznych Europy.

 

 

 

KONTAKTY:

 

dr hab. Agnieszka Dobrzyń, prof. IBD PAN

koordynator projektu Bio4Med

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie

tel. +48 22 5892261

email: a.dobrzyn@nencki.gov.pl

 

 

 

POWIĄZANE STRONY WWW:

 

http://www.nencki.gov.pl/

Strona Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie.

 

http://press.nencki.gov.pl/

Serwis prasowy Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie.

 

 

 

MATERIAŁY GRAFICZNE:

 

Nencki150422b_fot01s.jpg                                              

HR: http://press.nencki.gov.pl/wp-content/uploads/2015/04/Nencki150422b_fot01.jpg

W ramach prestiżowego europejskiego grantu Marie Curie COFUND w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego wkrótce ruszy nowa edycja Międzynarodowych Studiów Doktoranckich. (Źródło: Instytut Nenckiego)

 

Nencki150422b_fot02s.jpg                                              

HR: http://press.nencki.gov.pl/wp-content/uploads/2015/04/Nencki150422b_fot02.jpg

W ramach prestiżowego europejskiego grantu Marie Curie COFUND w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego wkrótce ruszy nowa edycja Międzynarodowych Studiów Doktoranckich. (Źródło: Instytut Nenckiego)

 

Nencki150422a – Grant Marie Curie

Category: press