Serwis prasowy / Press Release

press.nencki.gov.pl

Serwis prasowy / Press Release - press.nencki.gov.pl

Startuje pionierska seria badań nad źródłami dysleksji u dzieci

Unikatowe w skali światowej badania nad dysleksją, rozpoczynające się w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie w ramach prestiżowego grantu MAESTRO, po raz pierwszy umożliwią rzeczywiście kompleksową ocenę czynników odpowiedzialnych za rozwój zaburzeń w czytaniu. W badaniach będą uczestniczyli uczniowie pierwszych pięciu klas szkoły podstawowej. Na dzieci czekają m.in. wciągające gry komputerowe i zabawa w atrapie skanera rezonansu magnetycznego.

 

W czasach zdominowanych przez intensywne przekazy informacji dysleksja staje się przypadłością coraz bardziej uciążliwą. Problemy z rozpoznawaniem i rozumieniem czytanych wyrazów utrudniają dyslektykom korzystanie nie tylko z książek, gazet czy map, ale także z komputerów, smartfonów, poczty elektronicznej i serwisów internetowych. Naukowcy z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie od wielu lat zajmują się zagadnieniami dotyczącymi dysleksji rozwojowej. Naturalną kontynuacją ich dotychczasowych prac są właśnie się rozpoczynające pionierskie badania nad przyczynami występowania dysleksji i metodami zapobiegania jej rozwojowi u dzieci, na które zespół kierowany przez prof. dr hab. Annę Grabowską otrzymał z Narodowego Centrum Nauki prestiżowy grant MAESTRO.

 

Celem projektu realizowanego w Instytucie Nenckiego jest lepsze zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za występowanie dysleksji, a w dalszej perspektywie opracowanie skuteczniejszych metod jej wczesnego diagnozowania oraz efektywniejszych sposobów doboru metod terapeutycznych do konkretnego przypadku. Warszawscy naukowcy planują przebadać w dwóch seriach 530 uczniów pierwszych pięciu klas szkoły podstawowej, zarówno z grup o podwyższonym ryzyku wystąpienia dysleksji, jak i wykazujących umiejętności percepcji tekstu typowe dla swego wieku. Wciąż trwa nabór chętnych, prowadzony m.in. poprzez stronę https://dysleksja.nencki.gov.pl/

 

Dysleksja rozwojowa występuje u kilku-kilkunastu procent populacji i nie przemija w trakcie rozwoju człowieka. U części osób może być ona wynikiem wystąpienia pojedynczego, bardzo wyraźnego czynnika związanego z funkcjami mózgu, u innych pojawi się wskutek szeregu drobniejszych zmian o zróżnicowanej naturze.

 

„W badaniach nad przyczynami dysleksji, które teraz rozpoczynamy, po raz pierwszy na świecie spróbujemy podejść do zagadnienia kompleksowo. Zamierzamy jednocześnie sprawdzić wpływ wszystkich znanych nam grup czynników: deficytów poznawczych, objawów behawioralnych i zmian neurologicznych w mózgu”, tłumaczy prof. dr hab. Anna Grabowska, kierownik Pracowni Psychofizjologii Zakładu Neurofizjologii Instytutu Nenckiego.

 

Głównym elementem planowanych badań są serie testów w formie atrakcyjnych gier komputerowych opracowanych specjalnie dla potrzeb projektu. Gry angażują te funkcje mózgu, które potencjalnie mogą być zaburzone w dysleksji. Część badań zostanie przeprowadzona z użyciem aparatury okulograficznej, pozwalającej śledzić ruchy oczu podczas czytania i testów. Aktywność i budowa mózgu będą z kolei monitorowane za pomocą nowoczesnego skanera rezonansu magnetycznego. Skaner 3T, uruchomiony w Instytucie Nenckiego w 2013 roku w ramach projektu „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii” (CePT), jest pierwszym w kraju urządzeniem tej klasy przeznaczonym wyłącznie do prac naukowych.

 

„Zadbaliśmy, aby dzieci – czyli główni bohaterowi naszego projektu – czuły się u nas jak najlepiej”, zapewnia dr Katarzyna Jednoróg, główny wykonawca grantu w Instytucie Nenckiego, i opisuje: „Ważny był każdy szczegół, od kolorystyki pomieszczeń i doboru mebli po szatę graficzną testów komputerowych, która nie ustępuje niejednej popularnej grze. Do dyspozycji mamy nawet pełnowymiarową makietę skanera rezonansu magnetycznego, pozwalającą spokojnie i bez stresu oswajać dzieci z przebiegiem badania, w trakcie którego w prawdziwym skanerze rejestrujemy aktywność mózgu”.

 

Wszystkie testy i badania są bezinwazyjne i całkowicie bezpieczne, a same dzieci zwykle traktują je jako świetną zabawę, w ogóle nie zdając sobie sprawy z rangi prowadzonych pomiarów.

 

„W trakcie pięciu lat realizacji grantu MAESTRO niektóre dzieci zostaną przebadane kilkukrotnie. Jeśli u kogoś wykryjemy zmiany mogące mieć związek z dysleksją, zaproponujemy także odpowiednią terapię ukierunkowaną na zidentyfikowane deficyty i będziemy sprawdzać jej skuteczność. Gorąco zapraszamy więc rodziców do kontaktu z nami i zarejestrowania swych pociech w projekcie”, zachęca prof. Grabowska.

 

Kompleksowy i interdyscyplinarny charakter nowej serii badań pozwoli naukowcom z Instytutu Nenckiego wyróżnić poszczególne podtypy dysleksji, ustalić ich neuronalne markery oraz czynniki sprzyjające ich występowaniu u dzieci rozpoczynających naukę w szkole, a także opracować skuteczniejsze metody oceny ryzyka pojawienia się trudności w nauce czytania. Dysponując tak zebraną wiedzą będzie można w przyszłości stosunkowo wcześnie wykrywać dzieci zagrożone dysleksją – jeszcze zanim zaburzenia z nią związane się rozwiną. Wczesna, dokładna i obiektywna diagnoza nie tylko umożliwi optymalny dobór metody treningowej do konkretnego podtypu dysleksji, ale również pozwoli szybko rozpocząć ćwiczenia z dzieckiem, zwiększając szanse na zapobieżenie rozwojowi dysleksji lub przynajmniej zredukowanie jego skali.

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, utworzony w 1918 roku, jest największym nieuniwersyteckim ośrodkiem badań biologicznych w Polsce. Do priorytetowych dziedzin podejmowanych w Instytucie należą: neurobiologia, neurofizjologia, biologia i biochemia komórkowa oraz biologia molekularna – w skalach złożoności od organizmów tkankowych przez organelle komórkowe do białek i genów. W Instytucie działa 40 laboratoriów, m.in. nowoczesnej Mikroskopii Konfokalnej, Cytometrii Przepływowej i Skaningowej, Mikroskopii Elektronowej, Testów Behawioralnych i Elektrofizjologii. Instytut dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą i zmodernizowaną zwierzętarnią, pozwalającą na hodowlę zwierząt laboratoryjnych, także transgenicznych, według najwyższych standardów. Poziom prac eksperymentalnych, publikacje i silne związki z nauką światową plasują Instytut wśród wiodących placówek biologicznych Europy.

 

 

 

KONTAKTY:

 

prof. dr hab. Anna Grabowska

kierownik Pracowni Psychofizjologii Zakładu Neurofizjologii

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie

tel. +48 22 5892259, +48 22 5892392

email: a.grabowska@nencki.gov.pl

 

dr Katarzyna Jednoróg

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie

tel. +48 22 5892392, +48 22 5892331

email: k.jednorog@nencki.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWIĄZANE STRONY WWW:

 

http://www.nencki.gov.pl/

Strona Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie.

 

http://press.nencki.gov.pl/

Serwis prasowy Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie.

 

 

 

MATERIAŁY GRAFICZNE:

 

 

Nencki151105b_fot01s.jpg                                

HR: http://press.nencki.gov.pl/wp-content/uploads/2015/11/Nencki151105b_fot01.jpg

W Instytucie Nenckiego w Warszawie rozpoczynają się interdyscyplinarne, nowatorskie w skali świata badania nad dysleksją u dzieci podejmujących naukę w szkole. (Źródło: Instytut Nenckiego, Grzegorz Krzyżewski)

 

Nencki151105b_fot02s.jpg                                

HR: http://press.nencki.gov.pl/wp-content/uploads/2015/11/Nencki151105b_fot02.jpg

Pierwszoklasiści w atrapie skanera rezonansu magnetycznego bawiąc się oswajają się z przebiegiem testów wykonywanych w ramach badań nad dysleksją w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie. (Źródło: Instytut Nenckiego, Grzegorz Krzyżewski)

 

Nencki151105b_fot03s.jpg                                

HR: http://press.nencki.gov.pl/wp-content/uploads/2015/11/Nencki151105b_fot03.jpg

W badaniach nad dysleksją w Instytucie Nenckiego w Warszawie są wykorzystywane specjalne testy komputerowe w formie gier o atrakcyjnej dla dzieci szacie graficznej. (Źródło: Instytut Nenckiego)

 

Nencki151105a – Dysleksja

Category: press