Serwis prasowy / Press Release

press.nencki.gov.pl

Serwis prasowy / Press Release - press.nencki.gov.pl

Badania biologiczne na szeroką skalę efektem rekordowych grantów

Dynamika synaps i ich rola w uczeniu się i pamiętaniu, epilepsja, kanały potasowe w mitochondriach, a także zagadnienia związane ze starzeniem się zarówno pojedynczych komórek, jak i całego mózgu. Już w najbliższych latach nasza wiedza na te i wiele innych zagadnień biologicznych wyraźnie się pogłębi – dzięki grantom Narodowego Centrum Nauki, przyznanym w rekordowej wysokości i liczbie naukowcom z wyróżnionego kategorią A+ Instytutu Nenckiego w Warszawie.

 

Wkrótce w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie rozpocznie się nowa seria badań nad zagadnieniami o fundamentalnym znaczeniu dla szeroko rozumianej biologii, zwłaszcza biologii molekularnej i neurobiologii. Realizację ambitnych projektów badawczych umożliwią granty Narodowego Centrum Nauki (NCN). Tylko ostatnio w ramach trzech (z dziesięciu) programów NCN naukowcom z Instytutu Neckiego przyznano finansowanie na realizację aż 23 przedsięwzięć. Jest to największa liczba grantów NCN zdobytych przez pojedynczą instytucję naukową w ramach najnowszej edycji programów OPUS, PRELUDIUM i SONATA.

 

„Wśród krajowych placówek badawczych zajmujących się naukami o życiu jesteśmy jednym z nielicznych instytutów, których wysiłek Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego doceniło najwyższą kategorią A+. Rekordowa liczba prestiżowych grantów, przyznanych nam właśnie teraz przez Narodowe Centrum Nauki, w bardzo czytelny sposób potwierdza wysoką jakość uprawianej przez nas nauki”, stwierdza prof. dr hab. Adam Szewczyk, dyrektor Instytutu Nenckiego.

 

Spektrum rozpoczynających się projektów badawczych jest bogate. Naukowcy z Instytutu Nenckiego przyjrzą się dojrzewaniu i stabilizacji struktur komórkowych w synapsach oraz ich znaczeniu dla procesów zapamiętywania i uczenia się. Zajmą się plastycznością mózgu, zarówno naturalną, jak i związaną z procesami starzenia oraz stanami drgawkowymi, spróbują też opracować skuteczniejsze metody detekcji źródeł epilepsji w mózgu. Już niedługo rozpocznie się mapowanie obszarów mózgu związanych z pozytywnymi i negatywnymi wspomnieniami, ruszą też prace nad zestawem ćwiczeń zwiększających sprawność umysłową seniorów. Część naukowców przystąpi do badań nad mechanizmami wpływającymi na rozwój nowotworów, w tym glejaków, część zajmie się poznawaniem zjawisk odpowiedzialnych za regulowanie pracy kanałów potasowych w mitochondriach. Podjęte zostaną także prace nad stworzeniem transgenicznego oposa, dzięki któremu będzie można lepiej poznać mechanizmy molekularne zaangażowane w rozwój neuronów.

 

Granty otrzymane w ramach programu OPUS umożliwią biologom, fizykom i chemikom z Instytutu Nenckiego nie tylko sfinansowanie własnej pracy, ale również rozbudowę aparatury naukowo-badawczej, niezbędnej przy realizacji nowych projektów.

 

Dla rozwoju naukowego Instytutu szczególne znaczenie mają granty z programów PRELUDIUM i SONATA, ponieważ są adresowane do osób stojących u progu kariery naukowej: doktorantów i młodych doktorów. W tej grupie projektów realizowane będą prace badawcze m.in. nad wygaszaniem pamięci strachu, neuronalnymi korelatami świadomości, dysleksją rozwojową oraz procesami uwagi u osób z diagnozą ADHD. Szereg grantów ma także związek z poznawaniem molekularnych mechanizmów odpowiedzialnych za pracę układów biologicznych na różnych poziomach złożoności. Podejmowane tu badania pogłębią nasze rozumienie: zasad działania pojedynczych organelli (takich jak jądra komórkowe czy mitochondria), zjawisk zachodzących w trakcie komunikacji międzykomórkowej oraz sposobów funkcjonowania zarówno części organów (mięsień sercowy), jak i całych organów (trzustka).

 

Od chwili powołania Narodowego Centrum Nauki, Instytut Nenckiego znajduje się w ścisłej czołówce rankingu dotyczącego liczby przyznanych grantów. Rywalizując nie tylko z instytutami naukowymi, ale także z wydziałami uniwersytetów i politechnik, w konkursach NCN rozstrzygniętych w latach 2013-14 znalazł się na pierwszym miejscu pod względem wysokości otrzymanego finansowania i na drugim miejscu pod względem liczby grantów wśród wszystkich jednostek naukowych w Polsce: NCN pozytywnie rozpatrzył 56 wniosków grantowych Instytutu, o łącznej wartości 43,7 mln zł.

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, utworzony w 1918 roku, jest największym nieuniwersyteckim ośrodkiem badań biologicznych w Polsce. Do priorytetowych dziedzin podejmowanych w Instytucie należą: neurobiologia, neurofizjologia, biologia i biochemia komórkowa oraz biologia molekularna – w skalach złożoności od organizmów tkankowych przez organelle komórkowe do białek i genów. W Instytucie działa 40 laboratoriów, m.in. nowoczesnej Mikroskopii Konfokalnej, Cytometrii Przepływowej i Skaningowej, Mikroskopii Elektronowej, Testów Behawioralnych i Elektrofizjologii. Instytut dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą i zmodernizowaną zwierzętarnią, pozwalającą na hodowlę zwierząt laboratoryjnych, także transgenicznych, według najwyższych standardów. Poziom prac eksperymentalnych, publikacje i silne związki z nauką światową plasują Instytut wśród wiodących placówek biologicznych Europy.

 

 

 

KONTAKT:

 

prof. dr hab. Adam Szewczyk

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie

tel. +48 22 5892207

email: a.szewczyk@nencki.gov.pl

 

 

 

POWIĄZANE STRONY WWW:

 

http://www.nencki.gov.pl/

Strona Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie.

 

http://press.nencki.gov.pl/

Serwis prasowy Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie.

 

 

 

MATERIAŁY GRAFICZNE:

 

The Nencki Institute of Experimental Biology in Warsaw, Poland, will begin a new series of research projects on the fundamental questions in molecular biology and neurobiology. (Source: Nencki Institute, Grzegorz Krzyżewski) W Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie rozpoczyna się nowa seria badań nad zagadnieniami o fundamentalnym znaczeniu dla biologii molekularnej i neurobiologii. (Źródło: Instytut Nenckiego, Grzegorz Krzyżewski)

Nencki151217b_fot01s.jpg                               

HR: http://press.nencki.gov.pl/wp-content/uploads/2015/12/Nencki151217b_fot01.jpg

W Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie rozpoczyna się nowa seria badań nad zagadnieniami o fundamentalnym znaczeniu dla biologii molekularnej i neurobiologii. (Źródło: Instytut Nenckiego, Grzegorz Krzyżewski)

 

Nencki151217a – Nowa faza badań naukowych

Category: press