Serwis prasowy / Press Release

press.nencki.gov.pl

Serwis prasowy / Press Release - press.nencki.gov.pl

Instytut Nenckiego: Już od stu lat odsłaniamy tajemnice biologii!

Wśród placówek naukowych utworzonych w Polsce na początku XX wieku Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN przyciąga szczególną uwagę. W okresie międzywojennym zdumiewa skalą osiągnięć w rozwiązywaniu problemów dotyczących przemiany materii i energii u zwierząt, fizjologii zapłodnienia czy rozwoju zarodków. Dziś jego naukowcy przyglądają się z uwagą neuroplastyczności, procesom zachodzącym wewnątrz komórek, a także molekularnym podstawom tak groźnych chorób jak nowotwory czy cukrzyca – i zdobywają najbardziej prestiżowe granty. Instytut Nenckiego właśnie zainaugurował setny rok swego istnienia.

Continue reading