Serwis prasowy / Press Release

press.nencki.gov.pl

Serwis prasowy / Press Release - press.nencki.gov.pl

I don’t see, but I recognize – how the brain recognizes faces without consciousness

During each moment, a vast amount of different stimuli reach our senses – sounds, sensations, and objects in the field of view. Since the capacity of our attention is limited, we only processes a small fraction of them. So what happens to the stimuli that reaches our senses, but do not get access to our consciousness?  Can they influence our behavior without our knowledge and control?

Continue reading

Nie widzę, a rozpoznaję – jak mózg rozpoznaje twarze bez udziału świadomości

W każdym momencie do naszych zmysłów dociera ogromna ilość różnorodnych bodźców – dźwięków, doznań czuciowych, obiektów w polu widzenia. Ponieważ pojemność naszej uwagi jest ograniczona, świadomie przetwarzamy jedynie małą ich część. Co się więc dzieje z bodźcami które docierają do naszych zmysłów, ale nie uzyskują dostępu do świadomości? Czy mogą one wpływać na nasze zachowanie bez naszej wiedzy i kontroli?

Continue reading