Serwis prasowy / Press Release

press.nencki.gov.pl

Serwis prasowy / Press Release - press.nencki.gov.pl

Instytut Nenckiego: Już od stu lat odsłaniamy tajemnice biologii!

Wśród placówek naukowych utworzonych w Polsce na początku XX wieku Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN przyciąga szczególną uwagę. W okresie międzywojennym zdumiewa skalą osiągnięć w rozwiązywaniu problemów dotyczących przemiany materii i energii u zwierząt, fizjologii zapłodnienia czy rozwoju zarodków. Dziś jego naukowcy przyglądają się z uwagą neuroplastyczności, procesom zachodzącym wewnątrz komórek, a także molekularnym podstawom tak groźnych chorób jak nowotwory czy cukrzyca – i zdobywają najbardziej prestiżowe granty. Instytut Nenckiego właśnie zainaugurował setny rok swego istnienia.

Continue reading

Nowy szlak chemiczny prowadzi ku tajnikom pamięci i depresji

Świat jest zły, życie bez sensu? To niekoniecznie wina świata czy życia – ani nawet twoich chęci. Źródłami depresji są złożone i wciąż słabo poznane procesy chemiczne zachodzące w mózgu między neuronami. Jeden z nich właśnie został zbadany i opisany przez naukowców z Instytutu Nenckiego w Warszawie. Zdobytą wiedzę będzie można wykorzystać m.in. w poszukiwaniach nowych leków antydepresyjnych.

Continue reading

Nowoczesna biologia coraz chętniej wiąże się z krajowym przemysłem i biznesem

Wysoki poziom nauk biologicznych w Polsce powinien przekładać się na poprawę standardów życia w naszym kraju i sprzyjać rozwojowi jego gospodarki. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN pokazuje, że polscy biolodzy mają tu coraz więcej do zaoferowania. Możliwości i sukcesy Instytutu w zakresie komercjalizacji badań przedstawiono m.in. podczas niedawnej warszawskiej konferencji podsumowującej duży europejski projekt CePT.

Continue reading