Serwis prasowy / Press Release

press.nencki.gov.pl

Serwis prasowy / Press Release - press.nencki.gov.pl

The world of science honours 100 years of achievements of the Nencki Institute

On 15-16th November, over 400 representatives of science from Poland and  abroad, participated in a jubilee two-day conference organized in Warsaw, to celebrate 100 years of the Nencki Institute of Experimental Biology of the Polish Academy of Sciences. During the ceremony, the achievements of the Institute’s current and former academic staff were presented and acclaimed. It was also an opportunity for integration and reminiscences.

Continue reading

Świat nauki honoruje 100 lat osiągnięć Instytutu Nenckiego

W dniach 15-16 listopada ponad 400 przedstawicieli nauki z kraju i zagranicy uczestniczyło w jubileuszowej, dwudniowej konferencji, zorganizowanej w Warszawie dla uczczenia 100 lat działalności Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. W trakcie uroczystości zaprezentowano i uhonorowano osiągnięcia obecnych i byłych pracowników naukowych Instytutu. Nie zabrakło okazji do integracji i wspomnień.

Continue reading

Instytut Nenckiego: Już od stu lat odsłaniamy tajemnice biologii!

Wśród placówek naukowych utworzonych w Polsce na początku XX wieku Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN przyciąga szczególną uwagę. W okresie międzywojennym zdumiewa skalą osiągnięć w rozwiązywaniu problemów dotyczących przemiany materii i energii u zwierząt, fizjologii zapłodnienia czy rozwoju zarodków. Dziś jego naukowcy przyglądają się z uwagą neuroplastyczności, procesom zachodzącym wewnątrz komórek, a także molekularnym podstawom tak groźnych chorób jak nowotwory czy cukrzyca – i zdobywają najbardziej prestiżowe granty. Instytut Nenckiego właśnie zainaugurował setny rok swego istnienia.

Continue reading

Nowy szlak chemiczny prowadzi ku tajnikom pamięci i depresji

Świat jest zły, życie bez sensu? To niekoniecznie wina świata czy życia – ani nawet twoich chęci. Źródłami depresji są złożone i wciąż słabo poznane procesy chemiczne zachodzące w mózgu między neuronami. Jeden z nich właśnie został zbadany i opisany przez naukowców z Instytutu Nenckiego w Warszawie. Zdobytą wiedzę będzie można wykorzystać m.in. w poszukiwaniach nowych leków antydepresyjnych.

Continue reading