Serwis prasowy / Press Release

press.nencki.gov.pl

Serwis prasowy / Press Release - press.nencki.gov.pl

Nowoczesna biologia coraz chętniej wiąże się z krajowym przemysłem i biznesem

Wysoki poziom nauk biologicznych w Polsce powinien przekładać się na poprawę standardów życia w naszym kraju i sprzyjać rozwojowi jego gospodarki. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN pokazuje, że polscy biolodzy mają tu coraz więcej do zaoferowania. Możliwości i sukcesy Instytutu w zakresie komercjalizacji badań przedstawiono m.in. podczas niedawnej warszawskiej konferencji podsumowującej duży europejski projekt CePT.

Continue reading

Eco-HAB to nowa jakość w badaniach zachowań społecznych gryzoni

Jak mózg kontroluje zachowania społeczne i na czym polegają zaburzenia neuronalne powodujące ich patologie? Aby lepiej poznać działające tu mechanizmy, w laboratoriach wykonuje się tysiące testów interakcji społecznych, zwykle z udziałem myszy. Testy te charakteryzują się niską powtarzalnością wyników, co  znacząco utrudnia dokonywanie kolejnych odkryć. Dlatego w Instytucie Nenckiego w Warszawie powstał mysi „Wielki Brat”: zautomatyzowany system Eco-HAB do eksperymentów nad zaburzeniami zachowań społecznych u gryzoni. Opisany w prestiżowym czasopiśmie „eLIFE”, Eco-HAB jest pierwszym urządzeniem gwarantującym trafność oceny interakcji społecznych w połączeniu z wysoką powtarzalnością rezultatów prowadzonych doświadczeń.

Continue reading