Serwis prasowy / Press Release

press.nencki.gov.pl

Serwis prasowy / Press Release - press.nencki.gov.pl

Nencki131002b_fot01

Original size: 4064 × 1947 in

Research on mice placed in intelligent cages let the researchers from the Nencki Institute of Experimental Biology in Warsaw find the place in the brain which is responsible for storing nice experiences as well as identify the protein responsible for creating and storing such memories. (Source: Nencki Institute, Grzegorz Krzyżewski)

Badania na myszach umieszczonych w inteligentnych klatkach umożliwiły naukowcom z Instytutu Biologii Dośœwiadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie odszukać w mózgu miejsce odpowiedzialne za przechowywanie miłych doznań, a także zidentyfikować białko odpowiedzialne za powstawanie i przechowywanie tego typu wspomnień. (Źródło: Instytut Nenckiego, Grzegorz Krzyżewski)

2 października 2013 at 11:20