Serwis prasowy / Press Release

press.nencki.gov.pl

Serwis prasowy / Press Release - press.nencki.gov.pl

Badania biologiczne na szeroką skalę efektem rekordowych grantów

Dynamika synaps i ich rola w uczeniu się i pamiętaniu, epilepsja, kanały potasowe w mitochondriach, a także zagadnienia związane ze starzeniem się zarówno pojedynczych komórek, jak i całego mózgu. Już w najbliższych latach nasza wiedza na te i wiele innych zagadnień biologicznych wyraźnie się pogłębi – dzięki grantom Narodowego Centrum Nauki, przyznanym w rekordowej wysokości i liczbie naukowcom z wyróżnionego kategorią A+ Instytutu Nenckiego w Warszawie.

Continue reading