Serwis prasowy / Press Release

press.nencki.gov.pl

Serwis prasowy / Press Release - press.nencki.gov.pl

„Neurony, drzewa i równowaga…”

Ludzki mózg składa się z ponad 86 miliardów neuronów. Główną funkcją neuronów jest integracja odbieranych sygnałów i przesyłanie ich do sąsiednich neuronów. W związku z tym, komórki te mają wyspecjalizowaną morfologię z rozbudowanymi wypustkami zwanymi dendrytami umożliwiającymi odbieranie sygnałów i długimi wypustkami zwanymi aksonami, przez które impulsy wysyłane są do komórek docelowych. Właściwe powstawanie i organizacja drzewa dendrytycznego jest ważne dla ustanowienia funkcjonalnych obwodów neuronalnych i prawidłowego funkcjonowania mózgu.

Continue reading

Engleze… „Neurons, trees, and caching balance”

The Human brain consists of over 100 billion neurons. The main function of neurons is to integrate the information input from the neighboring cells and to transmit the output signal to connected neurons. Therefore, these cells have specialized morphology with highly elaborated dendritic processes allowing to receive signals and axons that transmit impulses to the target cells. Proper formation and organization of neuronal dendritic fields is important for the establishment of functional neuronal circuits and brain functioning.

Continue reading